หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม

หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม บางคลาน

เมื่อวันที่ 31-03-2555